مجموعه گردشگری ورزشی خانه آرام

خوش آمدید:

زمان های تور

ردیفعنوان دورهاستاد/مدیر دورهظرفیتهزینه اصلی دورهتاریخ شروعمهلت ثبت نام
1اردوی نوروزی یوگا در طبیعت (فروردین 99) دوم تا ششمسینا صمیمی1310,850,0001399-1-21398-12-10
توضیحاتاردوی خانوادگی یوگا در طبیعت، در کویر زیبای تاشکوه (مرکز گردشگری ورزشی خانه آرام) برگزار می شود

در صورت استفاده از ماشین شخصی مبلغ دویست هزار تومان از مبلغ فوق کسر می گردد. لطفا جهت هماهنگی با دفتر تماس بگیرید

دوره شامل:
رفت و برگشت با اتوبوس VIP، بیمه، تمام وعده های غذایی، پذیرایی میان وعده، خوابگاه عمومی با تخت های دوطبقه، آموزش، راهنما و گشت محلی می باشد.

دوره به صورت عمومی و خانوادگی بوده و حتی کسانی که تاکنون یوگا نکرده اند می توانند در برنامه های تور شرکت نمایند
لطفا با رعایت نکات زیر، ما را در ایجاد محیطی سرشار از نظم و آرامش و امکان استفاده هرچه بهتر از فضای کمپ گردشگری خانه آرام، یاری نمایید:
در طول زمان اقامت در خانه آرام، گوشی های موبایل تحویل گرفته خواهد شد و روزانه مدت زمانی خاص و محدود و مشخص برای تماس های ضروری بازگردانده می شود.
برنامه های مرکز به صورت زمانبندی شده می باشد (ساعت بیداری، پیاده روی، صبحانه، میان وعده و ...) لطفا برای هماهنگی بیشتر و استفاده از برنامه ها، برای مدتی همراه و هماهنگ با مجموعه باشید.** البته در نظر داشته باشید که اجباری برای شرکت در برنامه ها و یا رعایت ساعت های بیداری وجود ندارد.**
در طول اقامت می توانید در صورت تمایل در انجام کارهای مرکز گردشگری همانند نظافت، کارهای آشپزخانه، باغچه و ... با دیگران همراه باشید.
در موارد و مشکلات پیش بینی نشده تصمیمات مدیریت مرکز را بپذیرید.

توجه: کلیه ی محصولات و مواد غذایی که در دوره های \"خانه آرام\" ارائه می شوند، غذاهای ایرانی و بومی گیاهی بوده و در راستای حمایت از طبیعت و زندگی سالم می باشند.

ثبت نام تا تاریخ 25 بهمن ماه شامل تخفیف 50000 تومان می باشد

کودکان زیر 3 سال که احتیاجی به صندلی در اتوبوس و تخت نداشته باشند رایگان هستند

کودکان بین 3 تا 7 سال نیم بها (542500 تومان) می باشند

در صورت کنسلی تا تاریخ 25 اسفند کل مبلغ بازگردانده خواهد شد و از تاریخ 25 اسفند تا پایان روز 27 اسفند 30 درصد هزینه ثبت نام کسر و مابقی عودت داده خواهد شد و پس از این زمان مبلغی بازگردانده نخواهد شد
ثبت نام

برای ثبت نام و ایجاد پیش فاکتور اینجا را کلیک کنید
ردیفعنوان دورهاستاد/مدیر دورهظرفیتهزینه اصلی دورهتاریخ شروعمهلت ثبت نام
2اردوی نوروزی یوگا در طبیعت (فروردین 99) ششم تا دهمسینا صمیمی2210,850,0001399-1-61398-12-10
توضیحات
ا

اردوی خانوادگی یوگا در طبیعت، در کویر زیبای تاشکوه (مرکز گردشگری ورزشی خانه آرام) برگزار می شود


در صورت استفاده از ماشین شخصی مبلغ دویست هزار تومان از مبلغ فوق کسر می گردد. لطفا جهت هماهنگی با دفتر تماس بگیرید

دوره شامل:
رفت و برگشت با اتوبوس VIP، بیمه، تمام وعده های غذایی، پذیرایی میان وعده، خوابگاه عمومی با تخت های دوطبقه، آموزش، راهنما و گشت محلی می باشد.

دوره به صورت عمومی و خانوادگی بوده و حتی کسانی که تاکنون یوگا نکرده اند می توانند در برنامه های تور شرکت نمایند
لطفا با رعایت نکات زیر، ما را در ایجاد محیطی سرشار از نظم و آرامش و امکان استفاده هرچه بهتر از فضای کمپ گردشگری خانه آرام، یاری نمایید:
در طول زمان اقامت در خانه آرام، گوشی های موبایل تحویل گرفته خواهد شد و روزانه مدت زمانی خاص و محدود و مشخص برای تماس های ضروری بازگردانده می شود.
برنامه های مرکز به صورت زمانبندی شده می باشد (ساعت بیداری، پیاده روی، صبحانه، میان وعده و ...) لطفا برای هماهنگی بیشتر و استفاده از برنامه ها، برای مدتی همراه و هماهنگ با مجموعه باشید.** البته در نظر داشته باشید که اجباری برای شرکت در برنامه ها و یا رعایت ساعت های بیداری وجود ندارد.**
در طول اقامت می توانید در صورت تمایل در انجام کارهای مرکز گردشگری همانند نظافت، کارهای آشپزخانه، باغچه و ... با دیگران همراه باشید.
در موارد و مشکلات پیش بینی نشده تصمیمات مدیریت مرکز را بپذیرید.

توجه: کلیه ی محصولات و مواد غذایی که در دوره های \"خانه آرام\" ارائه می شوند، غذاهای ایرانی و بومی گیاهی بوده و در راستای حمایت از طبیعت و زندگی سالم می باشند.

ثبت نام تا تاریخ 25 بهمن ماه شامل تخفیف 50000 تومان می باشد

کودکان زیر 3 سال که احتیاجی به صندلی در اتوبوس و تخت نداشته باشند رایگان هستند

کودکان بین 3 تا 7 سال نیم بها (542500 تومان) می باشند

در صورت کنسلی تا تاریخ 25 اسفند کل مبلغ بازگردانده خواهد شد و از تاریخ 25 اسفند تا پایان روز 27 اسفند 30 درصد هزینه ثبت نام کسر و مابقی عودت داده خواهد شد و پس از این زمان مبلغی بازگردانده نخواهد شد
ثبت نام

برای ثبت نام و ایجاد پیش فاکتور اینجا را کلیک کنید
ردیفعنوان دورهاستاد/مدیر دورهظرفیتهزینه اصلی دورهتاریخ شروعمهلت ثبت نام
3اردوی نوروزی یوگا در طبیعت (فروردین 99) دهم تا چهاردمسینا صمیمی2810,850,0001399-1-101398-12-10
توضیحات
ا

اردوی خانوادگی یوگا در طبیعت، در کویر زیبای تاشکوه (مرکز گردشگری ورزشی خانه آرام) برگزار می شود


در صورت استفاده از ماشین شخصی مبلغ دویست هزار تومان از مبلغ فوق کسر می گردد. لطفا جهت هماهنگی با دفتر تماس بگیرید

دوره شامل:
رفت و برگشت با اتوبوس VIP، بیمه، تمام وعده های غذایی، پذیرایی میان وعده، خوابگاه عمومی با تخت های دوطبقه، آموزش، راهنما و گشت محلی می باشد.

دوره به صورت عمومی و خانوادگی بوده و حتی کسانی که تاکنون یوگا نکرده اند می توانند در برنامه های تور شرکت نمایند
لطفا با رعایت نکات زیر، ما را در ایجاد محیطی سرشار از نظم و آرامش و امکان استفاده هرچه بهتر از فضای کمپ گردشگری خانه آرام، یاری نمایید:
در طول زمان اقامت در خانه آرام، گوشی های موبایل تحویل گرفته خواهد شد و روزانه مدت زمانی خاص و محدود و مشخص برای تماس های ضروری بازگردانده می شود.
برنامه های مرکز به صورت زمانبندی شده می باشد (ساعت بیداری، پیاده روی، صبحانه، میان وعده و ...) لطفا برای هماهنگی بیشتر و استفاده از برنامه ها، برای مدتی همراه و هماهنگ با مجموعه باشید.** البته در نظر داشته باشید که اجباری برای شرکت در برنامه ها و یا رعایت ساعت های بیداری وجود ندارد.**
در طول اقامت می توانید در صورت تمایل در انجام کارهای مرکز گردشگری همانند نظافت، کارهای آشپزخانه، باغچه و ... با دیگران همراه باشید.
در موارد و مشکلات پیش بینی نشده تصمیمات مدیریت مرکز را بپذیرید.

توجه: کلیه ی محصولات و مواد غذایی که در دوره های \"خانه آرام\" ارائه می شوند، غذاهای ایرانی و بومی گیاهی بوده و در راستای حمایت از طبیعت و زندگی سالم می باشند.

ثبت نام تا تاریخ 25 بهمن ماه شامل تخفیف 50000 تومان می باشد

کودکان زیر 3 سال که احتیاجی به صندلی در اتوبوس و تخت نداشته باشند رایگان هستند

کودکان بین 3 تا 7 سال نیم بها (542500 تومان) می باشند

در صورت کنسلی تا تاریخ 25 اسفند کل مبلغ بازگردانده خواهد شد و از تاریخ 25 اسفند تا پایان روز 27 اسفند 30 درصد هزینه ثبت نام کسر و مابقی عودت داده خواهد شد و پس از این زمان مبلغی بازگردانده نخواهد شد
ثبت نام

برای ثبت نام و ایجاد پیش فاکتور اینجا را کلیک کنید
جهت هماهنگی و اقامت به صورت شخصی  با شماره های زیر تماس بگیرید:
02634219600
09122893868                 

  کرج: گوهردشت،فاز2،خیابان13 غربی پلاک 10
  02634219500  02634219600
  تهران: اکباتان،فاز 2، بلوک 18، جنب ورودی 6  
  02144664412 02144630379
 تهران:ستارخان،بعد از بازارچه سنتی،جنب پست بانک
02144388700 02144388600

logo-samandehi